ΔΥΝΑΜΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 2006
 ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ >  Περ. Κρήτης 
 Νομαρχία  Εκλογείς 

 Ηρακλείου
 242.284 

 Λασιθίου
 69.343 

 Ρεθύμνης
 70.462 

 Χανίων
 138.192 

 ΣΥΝΟΛΑ
 Περιφέρεια  Κρήτης  520.281