ΔΥΝΑΜΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 2006
 ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ >  Περ. Νοτίου Αιγαίου 
 Νομαρχία  Εκλογείς 

 Δωδεκανήσου
 172.490 

 Κυκλάδων
 121.313 

 ΣΥΝΟΛΑ
 Περιφέρεια  Νοτίου Αιγαίου  293.803