ΔΥΝΑΜΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 2006
 ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ >  Περ. Βορείου Αιγαίου 
 Νομαρχία  Εκλογείς 

 Λέσβου
 136.336 

 Σάμου
 52.486 

 Χίου
 65.967 

 ΣΥΝΟΛΑ
 Περιφέρεια  Βορείου Αιγαίου  254.789