ΔΥΝΑΜΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 2006
 ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ >  Περ. Πελοποννήσου 
 Νομαρχία  Εκλογείς 

 Αργολίδος
 95.764 

 Αρκαδίας
 138.324 

 Κορινθίας
 139.284 

 Λακωνίας
 136.774 

 Μεσσηνίας
 211.580 

 ΣΥΝΟΛΑ
 Περιφέρεια  Πελοποννήσου  721.726